גניזה – נושא שאי אפשר "לגנוז" יותר!

אנו פונים אליך כיהודי בעל לב חם להצטרף כשותף לחזון, לתמוך בפעילות הקודש שלנו, וליהנות משפע ברכה והצלחה המובטחים למסייע לכבוד שמים.

ניתן לתרום בדרכים הבאות:

בכרטיס אשראי במוקד התרומות 1800-800-346

באמצעות פייקול 012-44-90-85-30-12-00 קוד עמותה 7197 (תרומה בסך 20 ₪)

העברה לחשבוננו: בנק פאג"י (52) סניף 180 מספר ח.ן 409712701