במתקן הגניזה יש להניח רק מה שטעון גניזה. כל מה שלא טעון גניזה נשים באשפה או נעביר למיחזור.
כאן ניתן לבדוק איזה פריט טעון גניזה ואיזה לא. (הרשימה לפי הספר "גנזי הקודש" על הלכות גניזה וכבוד ספרים).

להלן הסבר על הדינים המופיעים:

"טעון גניזה" – יש להניח את הפריט במתקן הגניזה הקרוב.

"כד חרס" – הפריט טעון גניזה מיוחדת. יש להכניסו לתא המיועד לכך במתקן הגניזה. מלבד יריעות ספר תורה אותן יש להעביר בתאום מול משרד העמותה.

"לא בבזיון" – ניתן לזרוק את הפריט במקום הפקר שאינו מקום הילוך של בני אדם, או לשרפו.

"שאלת חכם" – יש לשאול רב. כמו כן ניתן לעיין במקור המופיע בהערות (מתוך הספר גנזי הקודש)

מוצר / חפץ דין הערות
א ב ללימוד ילדים אינו טעון גניזה
א-היה (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
א-ל (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
א-ל (עם קו ההפרדה) אינו טעון גניזה
א-ל מחובר לא בבזיון
א-לוה (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
א-לוה (עם קו ההפרדה) אינו טעון גניזה
אבל, נוסח ניחום אבלים לא בבזיון
אבן מארון קודש שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" בפ"ה ס"ח ובפי"ג ס"א
אבן שנשברה מבית כנסת שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ג ס"א
אבנט אינו טעון גניזה
אבק שנוצר מחריטת פסוק אינו טעון גניזה
אבק שנוצר מחריטת שם ד' שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"א הערה כט
אבק שנוצר ממחיקת דברי תורה שעל הלוח אינו טעון גניזה
אוגדן לדברי תורה בלבד טעון גניזה
אוגדן לחול וקודש אינו טעון גניזה
אויבערשטער אינו טעון גניזה
אות יחידה משמות הקודש בדיעבד אינו טעון גניזה
אות קדושה הנופלת מחיתוך שלט שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"א סי"ז
אי"ה בדיעבד אינו טעון גניזה
אל-והים (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
אל-והים (עם קו ההפרדה) בדיעבד אינו טעון גניזה
אלוקים בקו"ף בדיעבד אינו טעון גניזה
אמן לא על ברכה אינו טעון גניזה
אמן על ברכה טעון גניזה
אמת (תיבה זו) אינו טעון גניזה
ארבעת המינים ראה ד' מינים
ארגז יפה לחיבור סט קודש והוא עראי אינו טעון גניזה
ארגז יפה לחיבור סט קודש כשאינו עראי טעון גניזה
ארגז להובלת ספרים אינו טעון גניזה
ארגז פשוט לחיבור סט קודש אינו טעון גניזה
ארון קודש טעון גניזה
ארון קודש ראה גם פרוכת כתרים
ארון קודש בקיר בית הכנסת שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ה ס"ח
ארון קודש זמני אינו טעון גניזה
ארון קודש, אבניו שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ה הערה כה
אריזה ראה גם עטיפה
אריזה של מאכל עם רמזי הלכה שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ב ס"ד
אריזה של שתיה עם רמזי הלכה שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ב ס"ד
אשורית ראה כתב אשורית
אתרוג ראה ד' מינים
ב"ה בדיעבד אינו טעון גניזה
בגד לניקוי קולמוס שכותב עימו סת"ם אינו טעון גניזה
בה"ש אינו טעון גניזה
בורג ראה מסמר
בימה ראה גם מפה
בימה הנהוגה אצל האשכנזים (הס"ת נוגע בבימה) טעון גניזה
בימה הנהוגה אצל הספרדים (הס"ת תמיד עטוף) לא בבזיון
בית דפוס גליונותיו טעון גניזה
בית כנסת שנותץ, גניזת אבניו שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ג ס"א
בית כנסת, טיח שנפל ממנו אינו טעון גניזה
בית כנסת, רהיטיו לא בבזיון
בית מרחץ ראה בית הכסא
בית תפילין שהיה בשימוש בכד חרס
בית תפילין שנפסל בייצורו לא בבזיון
בס"ד אינו טעון גניזה
בעז"ה בדיעבד אינו טעון גניזה
בעזה"ש אינו טעון גניזה
בקבוק שתיה ועליו מודפס סוג הברכה שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ב ס"ד
בקבוק שתיה ועליו מודפס רמזי הלכה שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ב ס"ד
ברייל ראה כתב ברייל
ברית החדשה שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ח ס"ד
ברכה איחול בלשון חלק מפסוק אינו טעון גניזה
ברכה ע"ג אריזת מאכל שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ב ס"ד
ברכה ציטוט חלקי ממנה אינו טעון גניזה
ברכה שלימה (אף בלי שם ד') טעון גניזה
ברכה תיבות "יעלה ויבוא" אינו טעון גניזה
ברכה תיבות "משיב הרוח וכו'" וכדו' אינו טעון גניזה
ברכונים ללא כריכה, קופסתם טעון גניזה
ברכונים עם כריכה, קופסתם אינו טעון גניזה
ברכת "ברוך דיין האמת" אינו טעון גניזה
ברכת ניחום אבלים (המקום ינחם וכו') לא בביזיון
בשמים של הבדלה לא בביזיון
גאד או גאט (ללא קו הפרדה) ראוי לגנזו
גאד או גאט (עם קו הפרדה) אינו טעון גניזה
גומי של מכונת דפוס לקודש טעון גניזה
גידים מספר תורה טעון גניזה
גידים מתפילין טעון גניזה
גיר, אבק שנוצר ממחיקתו אינו טעון גניזה
גליונות קודש מבית דפוס טעון גניזה
גמרא טעון גניזה
גמרא, ציטוט עם משמעות טעון גניזה
גרטל, גם המיוחד לתפילה אינו טעון גניזה
ד' (כקיצור לשם השם) אינו טעון גניזה
ד' מינים לא בבזיון
ד' מינים, אתרוג, קופסתו אינו טעון גניזה
ד' מינים, הושענות לא בבזיון
ד' מינים, טבעות הלולב לא בבזיון
ד' מינים, נרתיק הלולב ללא פסוק אינו טעון גניזה
ד' מינים, פשתן האתרוג אינו טעון גניזה
ד' מינים, קוישאלך לא בבזיון
ד' מינים, שלא שימשו למצוה אינו טעון גניזה
דבק שחיבר עמו מזוזה אינו טעון גניזה
דברי תורה ראה גם דף דברי תורה
דברי תורה שאינם נכונים אינו טעון גניזה
דברי תורה שנמחקו, דין הדף טעון גניזה
דיו מעל אות קודש שספגו בנייר לא בבזיון
דיו שזומן לסת"ם ולא התנה עליו לא בבזיון
דיו שנותר בקולמוס לא בבזיון
דיו, פירורים מגרירתו ראה פירורים
דיסק עם שמות הקדושים אינו טעון גניזה
דף דברי תורה שנמחק טעון גניזה
דף דברי תורה שנקרע לגזרים טעון גניזה
דף הוראות לבדיקת תולעים אינו טעון גניזה
דף עם סגולות מחז"ל טעון גניזה
דף עם סגולות שאינם מחז"ל אינו טעון גניזה
דף ריק המחובר לספר קודש טעון גניזה
דפדפת חוצציה לד"ת אינו טעון גניזה
דפדפת לד"ת אינו טעון גניזה
דפוס ראה בית דפוס
דפנות סוכה לא בבזיון
ה' (כקיצור לשם השם) בדיעבד אינו טעון גניזה
הבדלה, בשמים לא בבזיון
הדס ראה ד' מינים
הושענות לא בבזיון
הזמנה לשמחה בכתב אשורית לא מדויק, ללא תגים אינו טעון גניזה
הזמנה לשמחה בכתב אשורית מדויק לא בבזיון
הזמנה לשמחה עם חז"ל טעון גניזה
הזמנה לשמחה עם פסוק או חלקו טעון גניזה
הזמנה לשמחה עם ציטוט מחז"ל טעון גניזה
העתק שמש לספר קודש טעון גניזה
הפטרת שבת, הזכרתה בלוח טעון גניזה
הקב"ה אינו טעון גניזה
השי"ת אינו טעון גניזה
השם אינו טעון גניזה
זכוכית לשמירת נרות שבת אינו טעון גניזה
זכוכית לתפילות התלויות בביה"כ טעון גניזה
זמירות שבת נוסח שלם טעון גניזה
זמירות שבת קטע מהם (שאין בו הלכה) אינו טעון גניזה
זמני הלכה זמן ק"ש ותפילה לא בבזיון
זמני הלכה ככניסת שבת ויציאתה אינו טעון גניזה
חגורה לספר תורה טעון גניזה
חוט שחיבר היו"ד לבית של יד טעון גניזה
חוט שתפרו עימו ספר טעון גניזה
חוצצי דפדפת אינו טעון גניזה
חז"ל, בתור מליצה אינו טעון גניזה
חז"ל, בתור סיפור דברים אינו טעון גניזה
חז"ל, בתור צחות לשון אינו טעון גניזה
חז"ל, לקידום מכירות אינו טעון גניזה
חז"ל, מברך חבירו בלשון חז"ל אינו טעון גניזה
חז"ל, משבח אדם בשבח חז"ל אינו טעון גניזה
חז"ל, מתאר חבירו בתיאור חז"ל אינו טעון גניזה
חז"ל, ששגור בלשון בני אדם אינו טעון גניזה
חנוכה ראה נר חנוכה
חנוכיה, זריקתה לאשפה אינו טעון גניזה
חנון, ולא ניכר שכוונתו לה' אינו טעון גניזה
חנון, וניכר שכוונתו לה' טעון גניזה
חפץ מצוה הנוגע במצוה לא בבזיון
חפץ מצוה שעבר זמן מצותו לא בבזיון
טבעות לולב לא בבזיון
טיח שנכתב עליו שם ה' טעון גניזה
טיח שנפל מביהכנ"ס אינו טעון גניזה
טלית גדול בלי הפתילים לא בבזיון
טלית גדול עם הפתילים טעון גניזה
טלית גדול, שקית הבד שלו לא בבזיון
טלית גדול, שקית הניילון שמעל שקית הבד אינו טעון גניזה
טלית קטן ללא הפתילים לא בבזיון
טלית קטן עם הפתילים טעון גניזה
טס עם פסוקים טעון גניזה
י-ה (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
י-ה (עם קו ההפרדה) אינו טעון גניזה
יד לספר תורה טעון גניזה
ילדים ראה גם קטן
ילדים, דף א' ב' ללימוד אותיות אינו טעון גניזה
ילדים, מבחנים במקצועות קודש טעון גניזה
ילדים, סיפורי חז"ל המעובדים לילדים טעון גניזה
ילקוט המיועד לדברי קודש ללא כריכה טעון גניזה
ילקוט, אף המיוחד לדברי קודש הכרוכים אינו טעון גניזה
כוס לקידוש ראוי שלא לבזותה
כוסיות לנר חנוכה, וניכר שלזה שימשו לא בבזיון
כינו לשמות הקודש, כשניכר שכוונתו לזה טעון גניזה
כינוי לשמות הקודש, ולא ניכר שכוונתו לזה אינו טעון גניזה
כיפה אינו טעון גניזה
כלי עם שם ה' או כיתוב קודש טעון גניזה
כלים ששימשו למצוה לא בבזיון
כרטיסים ראה קלפים
כריכת ספר קודש טעון גניזה
כריכת ספר שלא הודבקה בספר אינו טעון גניזה
כתב אשורית בלי תגים (לדברי חול) אינו טעון גניזה
כתב אשורית עם תגים (לדברי חול) לא בבזיון
כתב ברייל לד"ת טעון גניזה
כתב הפוך לד"ת לא בבזיון
כתב זעיר לד"ת שאלת חכם ראה בספר"גנזי הקודש" פי"א ס"ח
כתב לע"ז לד"ת טעון גניזה
כתב מחובר שלא ברור אינו טעון גניזה
כתב מטושטש כשא"א לקראו אינו טעון גניזה
כתב מיקרופילם שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"א ס"ח
כתב מרובע (לחול) אינו טעון גניזה
כתב סתרים לד"ת טעון גניזה
כתב ראי לד"ת לא בבזיון
כתב רש"י (לחול) אינו טעון גניזה
כתר לספר תורה טעון גניזה
לוח ספירת העומר (נוסח הספירה) לא בבזיון
לוח שנה לשומרי מצוות בדרך כלל טעון גניזה
לוח שנה עם הפטרת שבת טעון גניזה
לוח שנה עם זמנים שונים בדרך כלל טעון גניזה
לולב ראה ד' מינים
לפידים להכנסת ספר תורה אינו טעון גניזה
מבחן לדברי תורה של ילדים טעון גניזה
מבחן שאלות ללא משמעות אינו טעון גניזה
מבחן שאלות עם משמעות טעון גניזה
מבחן תשובות בדברי תורה טעון גניזה
מבחן תשובות ללא משמעות (כגון כן, לא) אינו טעון גניזה
מדבקה לחיבור המזוזה אינו טעון גניזה
מדבקה לחיזוק הספר טעון גניזה
מדבקה לסימון סוג הספר אינו טעון גניזה
מדף המיוחד לספרי קודש ראה ספריה
מדרש, ציטוט עם משמעות טעון גניזה
מודעה על שיעור ומראה מקומות שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ב ס"א
מודעה עם אזהרה הלכתית טעון גניזה
מודעה עם כיתוב קודש או התעוררות שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ב ס"א וב
מוסד, שמו שהוא חלק מפסוק אינו טעון גניזה
מוסר, קטע ממנו עם משמעות טעון גניזה
מזוזה שנפסלה בכד חרס
מזוזה, בית חיצוני שלה הפשוט שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ו סכ"א וכ"ב
מזוזה, בית חיצוני שלה והוא נאה טעון גניזה
מזוזה, השקית שבה מונחת בקביעות טעון גניזה
מזוזה, מסמרים שחיברוה למשקוף אינו טעון גניזה
מזוזה, פרורי גרירתה טעון גניזה
מזוזוה, שוליה טעון גניזה
מחברת דברי תורה, אף של ילדים טעון גניזה
מחיקה ראה גם פירורים
מחיקה, אבק ממחיקת גיר אינו טעון גניזה
מחק, דברי תורה שנמחקו הדף עצמו טעון גניזה
מחק, פירורים שנתהוו ממחיקתו אינו טעון גניזה
מיקרופילם לקודש שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ח ס"ד
מלאך, שמו כשניכר שהכוונה למלאך לא בבזיון
מלאך, שמו שלא ניכר שהכוונה לשמו אינו טעון גניזה
מנורה המיוחדת לבית הכנסת לא בבזיון
מסגרת לתמונת כיתוב קודש טעון גניזה
מסגרת לתפילות התלויות בבית הכנסת טעון גניזה
מסיון, חומר שלו עם קודש שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ח ס"ד
מסמר לבניית סוכה אינו טעון גניזה
מסמר לחיבור המזוזה אינו טעון גניזה
מעטפה ראה גם עטיפה
מעטפה שבה דברי תורה בעראי אינו טעון גניזה
מעטפה שבה דברי תורה בקבע טעון גניזה
מעיל לספר תורה טעון גניזה
מפה לכיסוי הבימה טעון גניזה
מפה עם כיתוב קודש טעון גניזה
מפית לחלות שבת אינו טעון גניזה
מראי מקומות בלי משמעות אינו טעון גניזה
משחק הרכבה שאין בכל חלק משמעות אינו טעון גניזה
משחק הרכבה שבחלק בודד יש משמעות, החלק ההוא טעון גניזה
משמשי בית הכנסת לא בבזיון
משנה, ציטוט ממנה בלי משמעות אינו טעון גניזה
משנה, ציטוט ממנה עם משמעות טעון גניזה
נ"ך (נביאים וכתובים) שנכתב על קלף בכד חרס
נוי סוכה לא בבזיון
נוסח ניחום אבלים לא בבזיון
ניילון ראה גם שקית
ניילון, שמכסה את הבימה טעון גניזה
ניילונית המיוחדת לקודש בלבד טעון גניזה
נייר העתקה ולא ניכר הקודש אינו טעון גניזה
נייר העתקה וניכר הקודש טעון גניזה
נייר פקס ראה קופי
ניקוב ראה פירורים
נר בבית הכנסת, שאריות ממנו שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ט סי"ב
נר המיוחד להבדלה שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ט סי"ב
נר חנוכה, החנוכיה לא בבזיון
נר חנוכה, הכוסות כשניכר ששימשו לזה לא בבזיון
נר חנוכה, פתיליו לא בבזיון
נר חנוכה, שאריות ממנו לא בבזיון
נר חנוכה, שמן בבקבוק אינו טעון גניזה
נר חנוכה, שמן שנותר ממנו מהדלקה לא בבזיון
נר יו"ט, שאריות ממנו שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ט סי"ב
נר שבת, שאריות ממנו שאלת חכם, ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ט סי"ב
נרות שבת, הכלוב שלהם אינו טעון גניזה
נרתיק של לולב, ללא כיתוב קודש אינו טעון גניזה
נרתיק של ספר תורה טעון גניזה
סגולות שאין מקורן בחז"ל אינו טעון גניזה
סגולות שמקורן בחז"ל טעון גניזה
סוכה, דפנותיה לא בבזיון
סוכה, נויה לא בבזיון
סוכה, סכך שלה לא בבזיון
סוכה, עציה לא בבזיון
סופר המתאמן באותיות לא בבזיון
סופר, משמשיו ראה כל אחד במקומו
סטנדר המיוחד לבית הכנסת לא בבזיון
סיד שהיה כתוב עליו שם ה' טעון גניזה
סידור טעון גניזה
סידור, ציטוט ממנו ללא משמעות אינו טעון גניזה
סימניה לספר אינו טעון גניזה
סימנים בלימוד ללא משמעות אינו טעון גניזה
סיפור חז"ל המעובד לילדים טעון גניזה
סיפור חסידים ומעשיות המעוררות ליראת שמים אינו טעון גניזה
סיפור להמחיש הלכה טעון גניזה
סיפור שיש בו פסוק רק הפסוק טעון גניזה
סיפורי צדיקים אינו טעון גניזה
סיפורי צדיקים אינו טעון גניזה
סכין מילה לא בבזיון
סכין שחיטה לא בבזיון
סכך סוכה לא בבזיון
סמלי מוסדות, עם פסוק טעון גניזה
ספוג לניקוי הפלטות אינו טעון גניזה
ספירת העומר, ללא ברכה או פסוק לא בבזיון
ספר הלכה טעון גניזה
ספר חדש שלא למדו בו טעון גניזה
ספר כפירה או מסיון שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ח ס"ד
ספר קודש בלע"ז שאצל הגויים טעון גניזה
ספר שלא למדו בו, שוליו שנחתכו אינו טעון גניזה
ספר תורה פסול בכד חרס
ספר תורה שנמחק טעון גניזה
ספר תורה שנשרף, האפר שלו טעון גניזה
ספר תורה, אין בו כדי ללקט פ"ח אותיות טעון גניזה
ספר תורה, גידיו טעון גניזה
ספר תורה, חגורתו טעון גניזה
ספר תורה, חלק ממנו בכד חרס
ספר תורה, חפצי נוי שלו טעון גניזה
ספר תורה, משמשיו ראה כל אחד במקומו
ספר תורה, ניילון העוטפו בעראי אינו טעון גניזה
ספר תורה, פירורי גרירתו טעון גניזה
ספר תורה, פירורים מקלף משוח טעון גניזה
ספר תורה, שוליים שלו טעון גניזה
ספר תורה, שנשרף בכד חרס
ספריה המיוחדת לספרי קודש שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ח סי"ח
סרט הדפסה כשלא ניכר כיתוב קודש אינו טעון גניזה
סרט צילום, עם שם ה' טעון גניזה
עור שהוזמן לסת"ם לא בבזיון
עור שעובד לבתי תפילין לא בבזיון
עטיפה זמנית אינו טעון גניזה
עטיפה יפה לטלית לא בבזיון
עטיפה יפה לכריכת ספר או מחברת קודש טעון גניזה
עטיפה יפה לתפילין אינו טעון גניזה
עטיפה לד"ת במעטפה זמנית אינו טעון גניזה
עטיפה לד"ת במעטפה קבועה טעון גניזה
עטיפה למשלוח מנות עם כיתוב קודש טעון גניזה
עטיפה לספר כמתנה אינו טעון גניזה
עטיפה לספר מבית הדפוס אינו טעון גניזה
עטיפה פשוטה לכריכת ספר או מחברת קודש אינו טעון גניזה
עטיפה של ד' מינים אינו טעון גניזה
עיתון המיועד לדברי תורה טעון גניזה
עיתון חילוני, דברי התורה שבו שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ד ס"ה
עיתון, דברי התורה שבו שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ד ס"ה
עיתון, דברי תורה ודברי חול מעורבים שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ד ס"ג וד'
עיתון, מדור מיוחד לכתיבת דברי תורה טעון גניזה
עלי הגהה טעון גניזה
עץ חיים טעון גניזה
ערבה ראה ד' מינים
פאזל, אם בחלק בודד יש משמעות קודש, החלק ההוא טעון גניזה
פיוט שלם טעון גניזה
פיוט, חלק ממנו אינו טעון גניזה
פילים עם שם ה' טעון גניזה
פילים של ספר קודש טעון גניזה
פירורי סת"ם טעון גניזה
פירורים ראה גם אבק
פירורים בחיתוך שרצועות שזומנו לרצועות קודש לא בבזיון
פירורים מחיתוך ברצועות שנקשרו בבתים טעון גניזה
פירורים ממחק שמחק דברי תורה אינו טעון גניזה
פירורים מניקוב דפי קודש שלא למדו בהם אינו טעון גניזה
פירורים מניקוב דפי קודש שלמדו בהם טעון גניזה
פירורים מספר משומש וקדחו בו טעון גניזה
פירורים מספר שלא למדו בו וקדחו בו אינו טעון גניזה
פירורים מספר שלמדו בו ומתפורר מישנותו טעון גניזה
פירורים משיוף תפילין טעון גניזה
פירורים שגרר מקלף קודש טעון גניזה
פלטות לדברי תורה טעון גניזה
פמוט לנר שבת, כשניכר ששימש לשבת לא בבזיון
פסוק ב' תיבות אינו טעון גניזה
פסוק ב' תיבות ותחתם ב' תיבות טעון גניזה
פסוק ב' תיבות שהם ענין בפני עצמם טעון גניזה
פסוק ג' תיבות ללא משמעות אינו טעון גניזה
פסוק וחלקו בפרסומת והכונה לפסוק טעון גניזה
פסוק וחלקו בצורת קשת טעון גניזה
פסוק וחלקו בצורת קשת טעון גניזה
פסוק וחלקו בראשי תיבות לא בבזיון
פסוק וחלקו וכוונתו לברכה אינו טעון גניזה
פסוק וחלקו לגימטריה טעון גניזה
פסוק וחלקו לקידום מכירות טעון גניזה
פסוק וחלקו ששבור בקוים לבנים טעון גניזה
פסוק וחלקו ששינה סדר מילותיו אינו טעון גניזה
פסוק וחלקו, בהזמנה לבר מצוה טעון גניזה
פסוק וחלקו, בהזמנה לחתונה טעון גניזה
פסוק וחלקו, במאונך טעון גניזה
פסוק וחלקו, בסמל מסחרי טעון גניזה
פסוק וחלקו, מתיחת קו בין חלק ממנו אינו טעון גניזה
פסוק וחלקו, מתיחת קו בין כל אותיותיו טעון גניזה
פסוק וחלקו, על גבי טס חריטה טעון גניזה
פסוק וחלקו, על גבי כלים או מפות טעון גניזה
פסוק וחלקו, שינוי ממלא לחסר והפוך טעון גניזה
פסוק, ג' תיבות ממנו עם משמעות טעון גניזה
פסוק, ד' תיבות ממנו טעון גניזה
פסוק, חלקו בתור סיפור דברים אינו טעון גניזה
פסוק, חלקו למליצה וצחות לשון אינו טעון גניזה
פסוק, חלקו לשבח מעשים טובים אינו טעון גניזה
פסוק, חלקו לתאור אדם כשר אינו טעון גניזה
פסוק, חלקו שגור בלשון בני אדם אינו טעון גניזה
פסוק, למליצה וצחות לשון טעון גניזה
פסוק, מילה ממנו והשאר בראשי תיבות לא בבזיון
פסוק, שינה שם ה' טעון גניזה
פסוק, שינה תיבותיו מרבים ליחיד, והפוך אינו טעון גניזה
פסוק, תיבה אחת ממנו אינו טעון גניזה
פעמון לספר תורה טעון גניזה
פרוכת לארון קודש טעון גניזה
פרוכת, הקלונסאות שלה לא בבזיון
פרשיות תפילין בכד חרס
פשתן האתרוג אינו טעון גניזה
פתילי ציצית טעון גניזה
צ-באות (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
צ-באות (עם קו ההפרדה) בדיעבד אינו טעון גניזה
ציור בשילוב כיתוב קדוש, ועל ידו מובן הציור לא בבזיון
ציור בשילוב כיתוב קודש, ולא מובן אינו טעון גניזה
ציור בשילוב מילים ללא משמעות אינו טעון גניזה
ציור בשילוב מילים עם משמעות לא בבזיון
ציור להבנת הלימוד אינו טעון גניזה
ציור של פרשת שבוע אינו טעון גניזה
ציטוט מ… ראה כל אחד במקומו
צילום מטושטש ואי אפשר לקוראו אינו טעון גניזה
צילום של שמות הקדושים טעון גניזה
צילום של תמונות רבנים אינו טעון גניזה
ציצית ראה גם טלית קטן, טלית גדול
ציצית, פתילה שנקרעה טעון גניזה
צלחת עם כיתוב קודש, הכיתוב טעון גניזה
קולמוס שכתב בו סת"ם ראוי לגנזו
קופי שכתב על ידו קודש ואינו ניכר אינו טעון גניזה
קופי שכתב על ידו קודש וניכר הכיתוב טעון גניזה
קופסא ראה גם ארגז
קופסא לברכונים ללא כריכה טעון גניזה
קופסא לברכונים עם כריכה לא בבזיון
קופסא של אתרוג עם פסוק או חלקו טעון גניזה
קופסא של אתרוג, ללא כיתוב קודש אינו טעון גניזה
קופסאות של תפילין טעון גניזה
קופת צדקה אינו טעון גניזה
קורקטין טעון גניזה
קטע מ… ראה כל אחד במקומו
קידוח בספר ראה פירורים
קיטל אינו טעון גניזה
קיר בית הכנסת שנותץ שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פי"ג ס"א
קיר בית כנסת, ארון קודש שבו שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ה ס"ח
קיר, שמות הקדושים שעליו טעון גניזה
קישאלך לק בבזיון
קישוט סוכה לא בבזיון
קישוטי ספר תורה טעון גניזה
קל (בתור שם ה') בדיעבד אינו טעון גניזה
קלונסאות לפרוכת לא בבזיון
קלטת שמוקלט בה שם ה' אינו טעון גניזה
קלטת, שמה שהוא חלק מפסוק שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ח סי"ד, ופי"ב ס"ט
קלסר לדברי תורה בלבד טעון גניזה
קלף משוח שכתב עליו קודש, פירורים ממנו טעון גניזה
קלף עם נסיונות הסופר לא בבזיון
קלף שהתחיל לכתוב עליו טעון גניזה
קלף של ספר תורה ונמחק הכתב טעון גניזה
קלף שעובד לשם סת"ם לא בבזיון
קלף, פירורים מגירוד קודש טעון גניזה
קמיע, כשיש ספק אם יש בו שמות קודש בכד חרס
קרטון ראה גם קופסא
קרטון יפה לחיבור סטים, ונשאר לזמן טעון גניזה
קרטון להובלת ספרים אינו טעון גניזה
קרטון פשוט לחיבור סטים אינו טעון גניזה
קרטון שהונחה בו גניזה לזמן רב טעון גניזה
קתדרא של בימת ספר תורה לא בבזיון
רהיטים של בית הכנסת לא בבזיון
רחום, כשלא ניכר שכוונתו לשם ה' אינו טעון גניזה
רצועות תפילין שלא נקשרו לבית לא בבזיון
רצועות תפילין שנקשרו לבית טעון גניזה
רצועות תפילין ששימשו למצוה טעון גניזה
רצועות תפילין ששימשו למצוה, פירורים מהם טעון גניזה
רש"י ראה כתב רש"י
ש (אות זו כשכוונתו לה') בדיעבד אינו טעון גניזה
ש-די (ללא קו ההפרדה) טעון גניזה
ש-די (עם קו ההפרדה) אינו טעון גניזה
שבת (תיבה זו) אינו טעון גניזה
שבת, זמירות שבת קטע מהם (ללא הלכה) אינו טעון גניזה
שבת, זמירות שבת שלם טעון גניזה
שולחן המיוחד לבית הכנסת לא בבזיון
שולי ספר שלא למדו בו וחתכם אינו טעון גניזה
שוליים של ספר תורה טעון גניזה
שוליים של פרשיות תפילין טעון גניזה
שופר יש מדקדקים לגונזו
שיוף תפילין, הפירורים היוצאים טעון גניזה
שיידלאך טעון גניזה
שלום (תיבה זו) שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ז ס"ח
שם אדם עם שם ה' אינו טעון גניזה
שם ה' ראה שמות הקדושים
שם מוסד שהוא חלק מפסוק אינו טעון גניזה
שם מלאך, ולא ניכר שהכוונה למלאך אינו טעון גניזה
שם מלאך, וניכר שהכוונה למלאך לא בבזיון
שם מקום עם שם ה' אינו טעון גניזה
שם משפחה עם שם ה' אינו טעון גניזה
שמות הקדושים טעון גניזה
שמות הקדושים "צ" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "א'" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "אויבערשטער" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "אי"ה" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "אלוקים" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "אמת" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "ב"ה" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "בה"ש" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "בס"ד" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "בעז"ה" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "בעזה"ש" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "ד'" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "ה'" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "המקום" לא בבזיון
שמות הקדושים, "הקב"ה" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "השי"ת" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "השם" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "קל" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "ש'" בדיעבד אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "שבת" אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, "שלום" שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ז ס"ח
שמות הקדושים, א' ל' מחוברים לא בבזיון
שמות הקדושים, ב' יודין לא בבזיון
שמות הקדושים, בכתב זעיר טעון גניזה
שמות הקדושים, בלע"ז טעון גניזה
שמות הקדושים, במילות חול אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, בסרט צילום טעון גניזה
שמות הקדושים, ברמזים אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, בשם אדם אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, בשם מקום אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, בשם משפחה אינו טעון גניזה
שמות הקדושים, ג-אד (בלי קו ההפרדה) טעון גניזה
שמות הקדושים, כינויים ראה כינויים
שמות הקדושים, על גבי כלים טעון גניזה
שמות הקדושים, עם קו הפרדה אינו טעון גניזה
שמן שנותר בנר חנוכה לא בבזיון
שפות זרות ראה לע"ז
שק גניזה הקבוע טעון גניזה
שקית בד של טלית לא בבזיון
שקית בד של תפילין טעון גניזה
שקית הקבועה לדברי תורה טעון גניזה
שקית לספר תורה בשמחת תורה אינו טעון גניזה
שקית ניילון של טלית אינו טעון גניזה
שקית שהיה בה גניזה זמן רב טעון גניזה
שקית שמניח בה מזוזה רק לזמן רב טעון גניזה
תיבות משם ה' ראה כל אחד במקומו
תיבת "אמן" ראה אמן
תיק לדברי תורה ראה ילקוט
תיק של ספר תורה טעון גניזה
תיק של תפילין טעון גניזה
תיקיה, כשמיועדת רק לדברי תורה טעון גניזה
תכשיט עם שם ה' טעון גניזה
תמונה ראה גם צילום
תמונה, מסגרת של כיתוב קודש טעון גניזה
תמונה, תפילה התלויה בבית הכנסת טעון גניזה
תמונות רבנים אינו טעון גניזה
תנ"ך של מסיון שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"ח ס"ד
תפילה ראה גם ברכה
תפילה, נוסח שלם טעון גניזה
תפילה, ציטוט ממנה ראה ברכה
תפילה, ציטוט ממנה אף עם משמעות אינו טעון גניזה
תפילין, בתים שנפסלו ביצור לא בבזיון
תפילין, גיד המחבר את היו"ד לבית טעון גניזה
תפילין, גידי הבתים טעון גניזה
תפילין, הבתים שנפסלו והוצאו הפרשיות טעון גניזה
תפילין, הפרשיות בכד חרס
תפילין, השוליים של הפרשיות טעון גניזה
תפילין, פירורי השיוף טעון גניזה
תפילין, פרשיות, פירורי גרירתם טעון גניזה
תפילין, קופסאות הבתים טעון גניזה
תפילין, רצועות ראה רצועות
תפילין, שקית הבד היפה טעון גניזה
תפילין, שקית הניילון העוטף את הבד אינו טעון גניזה
תפילין, שקית פשוטה שמונחות בו טעון גניזה
תשובות, בדברי תורה ללא משמעות (כגון: כן, לא) אינו טעון גניזה
תשובות, בדברי תורה שלא נכונות אינו טעון גניזה
תשמיש דתשמיש מצוה אינו טעון גניזה
תשמיש דתשמיש קדושה שאלת חכם ראה בספר "גנזי הקודש" פ"א סכ"א
תשמיש קדושה טעון גניזה