נושא איכות הסביבה והגנת הסביבה תופס מקום נכבד בהלכה היהודית, כמובא בתלמוד ובפוסקים. הן בזהירות מלהזיק את רשות הרבים בזיהום אויר, רעש ואשפה, והן במתן יופי סביבתי ובריאותי למקומות המגורים ע"י הקצאת שטחים ירוקים.

כמויות הגניזה הינן נתון עובדתי קיים, אשר בהעדר פתרון נאות עלולות להוות מפגע סביבתי. עד כדי פגיעה של ממש במקרה של טיפול בלתי הולם.

פעילותנו מסייעת לשמירה על הגנת הסביבה והיופי הסביבתי באמצעים שונים.

הפחתה במקור

כדי לצמצם ככל הניתן את כמות הדפים הטעונים גניזה ומגיעים לקבורה באתרי ההטמנה, אנו פועלים באמצעות הסברה אינטנסיבית בקרב הציבור שומר ההלכה והמסורת, כאשר במרכז ההסברה עומד עקרון ההפחתה במקור.

הפעילות כוללת הסברה להימנע מהדפסה או הפצה מיותרת של דברי דפוס המכילים דברי קדושה (כגון בהילולות, כנסים וכדו'). כמו כן אנו פונים לבעלי עסקים, מו"לים, כתבים ואנשים פרטיים, ומדריכים אותם כיצד לנסח את הכתוב מבלי לייצר גניזה, באופן שכל החומר יוכל ללכת למיחזור.

בכדי לתת מענה לשאלות הציבור מה טעון גניזה ומה ניתן למחזר, הוצאנו ספר הלכה בשם "גנזי הקודש", הדן בכל מה שטעון גניזה וכן ספר להחדרת המודעות בגיל הרך לנושא הגניזה וכבוד כתבי קודש, בשם "שימי בעקבות השמות".

לאור בקשת השר להגנת הסביבה פנינו לגדולי הפוסקים אשר הוציאו פסק הלכה להימנע מלהדפיס דברי גניזה לצורך פרסום ושלא לצורך.

נוסף על כך אנו עורכים פעילות הסברה בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה, המדריכה כיצד למיין את הדברים הטעונים גניזה, ובכך להביא לקבורה של החומר הטעון גניזה בלבד.

פעילותנו מביאה לצמצום כמויות הגניזה באופן מוכח. כגון: בהילולת ל"ג בעומר במירון קיימנו פעילות הסברה רחבת היקף. לפי עדות של קצין משטרה הממונה על הארוע, הכמות פחתה ב-80% לעומת שנים שעברו. 6 מדריכי טלפון בציבור הדתי עוברים ביקורת מגניזה, דבר שחוסך עשרות אלפי עותקים של מדריכים להגיע לגניזה. מרבית עלוני הצדקה נמנעים לאחרונה לצטט דברי קדושה בעלונים, בכמויות של מאות אלפי עותקים, בעקבות פעילות ההסברה.

להערכתנו, פעילות ההסברה חוסכת כ-30% נפח גניזה מלהגיע לאתרי ההטמנה!

נקיון שטחים ציבוריים

העמדת מיכלי איסוף נייר לרווחת הציבור במקומות מרכזיים (בסמיכות לבתי כנסת, בבתי עלמין ובמוסדות ציבור וחינוך), מונעת פגיעה סביבתית ברחבי השכונות, ומסייעת לסביבה נקיה ומסודרת. תחזוקת המיכלים לשימוש נאות ואיורם למראה אסתטי ומכובד, מוסיפים יופי למרחב הציבורי.

מניעת זיהום מי תהום

הגניזה נקברת אך ורק באתרים מורשים בתאום ובהכוונת המשרד להגנת הסביבה, אשר נעשה בהם איטומים מתאימים המונעים זיהום מי תהום, העלול להיגרם מהדיו.

מניעת נזק סביבתי

איסוף הגניזה באופן סדיר וקבורתה מונעים התגוללות גניזה במקומות ציבוריים, דוגמת בתי כנסת ובתי עלמין, כפי שהיה בעבר. או פגיעה בעתודות טבע, נוף ואתרים היסטוריים וארכיאולוגיים הנגרמים מקבורה פיראטית.

מצבורי גניזה רבים פונו במשך השנים על ידי העמותה, והובאו לקבורה מסודרת.

שיחזור ושיקום הנוף הסביבתי

כדי לתרום יותר לשימור הסביבה ולמזער עד למינימום את השימוש בעתודות טבע, יזמה העמותה בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה והקרן לשיקום מחצבות להקמת "אתר לאומי לגניזה", ע"י הכשרת מחצבה לא פעילה להטמנת דברי הגניזה מכל הארץ. לאחר מילוי בור המחצבה יבוצע תהליך של שיחזור ושיקום הנוף הסביבתי.