אם המילה "גניזה" מזכירה לך חומשים בלים וסידורים ישנים, כדאי לך לקרוא:

גניזה – לא רק מה שחשבת.

בשנים האחרונות נפוץ השימוש בציטוט דברי קודש בניירת, פרסומות, ואפילו בחפצים שונים, במטרה להוסיף נופך תורני או לקדם מכירות.

חובה לדעת שכל נייר או חפץ שמופיע בו אחד משמות האלוקים, או ציטוט קודש הוא טעון גניזה.

כמו כן על פי ההלכה אין לעשות זאת, משום שאסור לצטט דברי קודש במקום שהם עלולים להגיע לידי ביזיון. ומרבית הציבור אינו מבחין בהימצאותם של ציטוטי קודש בחומר חול.

להלן לקט דוגמאות מהשטח:

דגל לילדים לשמחת תורה   כולל פסוק                                                        כרטיס ברכה עם פסוקים

degel            kartisbraha

 

     קבלת תרומה עם פסוק ושם השם                                                   צלחת חד פעמית עם חלק פסוק (גם טעון גניזה)

kabala            zalahat

 

 טיקט של בגד עם ציטוט תפילת הדרך                                                         אריזת נרות חנוכה עם ציטוט פיוט

tiket                  Nerothanuca

 

דף מצורף לאריזת מכשיר חדש עם הלכה                                                           ציור ילדים עם פסוק

muzar                                 ziur

 

        מפיונים עם חלק פסוק (גם טעון גניזה)                                         שקית ממתקים עם חלק פסוק (גם טעון גניזה)

mapiyon                   sakit

 

 

        קופסת מחזיק ברכונים עם שמות אלוקים                                                            אריזת ופלים עם הלכה

birconim             vaflim