קלות ההדפסה יחד עם הוזלת עלויותיה, הובילו לריבוי כמויות הגניזה, דבר המעיק על כל הציבור. 'גניזה כללית' פועלת רבות במישורים שונים להפחתת כמויות הגניזה במקור,בד בבד עם פעילות הסברה נרחבת להגברת המודעות בנושא.

פעילות הסברה

פעילות הסברה לצורך החדרת המודעות על חשיבות הגניזה וכבוד דברי קדושה. אנו מאמינים כי הגברת המודעות תמנע בזיון דברי קודש, ותסייע לכל אחד לדעת כיצד לטפל בגניזה שברשותו בכבוד.

הפעילות כוללת חלוקת חומרי הסברה לכלל הציבור (עלונים תקופתיים), הוצאת ספר הלכה "גנזי הקודש" בנושא הלכות גניזה וכבוד ספרים, וכן חלוקת דיסק עם שיעורי הלכה בנושא.

כמו"כ אנו מפעילים מחלקה מיוחדת להסברה לילדים, הכוללת חומר עבור השתלמויות במוסדות חינוך, פעילות לגיל הרך באמצעות הדגמת פינוי מתקן גניזה בצורה חווייתית, והפקת ספר לילדים "שימי בעקבות השמות" בנושא תהליך הגניזה וכבוד כתבי קודש.

פעילות להפחתה במקור

פעילות נרחבת לצמצום כמויות הגניזה, באמצעות פניה למפרסמים ולמשרדי הפרסום, שלא להכניס ציטוטי קודש בדברי חולין. אנו פונים ישירות למפרסמים, הן בעקבות פרסום טעון גניזה, והן בפניה מראש להסברת העניין.

כ-30% מכמויות הגניזה מופחתות בעקבות פעילות ההסברה.

אלפי פניות בוצעו במהלך השנים. מידי תקופה אנו מפרסמים בעיתונות פסקי הלכה בנושא מפוסקי הדור.

שעות רבות של סיוע ויעוץ מוקדשים למפיקי עלוני הסברה והתרמה, על האפשרויות המותרות בפרסומים השונים.

6 מדריכי טלפון עוברים מידי שנה ביקורת זו, ומקבלים אישור שהספר ניתן למיחזור בתום השימוש בו.

 

אנו מפיקים חומרי הסברה שונים, הכוללים:

  • הדרכה מקוצרת לפרסום ללא חשש גניזה
  • אינדקס פריטים מפורט מה טעון גניזה ומה ניתן למחזר
  • קטלוג פסוקים נפוצים עם שינוי הפוטר מגניזה
  • הרצאות ללא עלות בנושא פרסום ללא חשש גניזה (לגרפיקאים ומשרדי שיווק).

ניתן לפנות אלינו לקבלת אחד החומרים הנ"ל.

ניתן לשלוח אלינו חומר פרסומי לביקורת מגניזה. השרות הינו ללא תשלום, תוך שמירה על החסיון.