אנו מטפלים בקבורת ספרי תורה, נביאים ומגילות, וכן פרשיות תפילין ומזוזות ובתי תפילין של ראש, הטעונים גניזה מיוחדת על פי ההלכה.

מידי שנה מגיעים לעמותה כמויות עצומות של פרשיות תפילין ומזוזות פסולים מכל רחבי הארץ (כ-10,000), וכן ספרי תורה בלויים וישנים שלא ניתן לתקנם המגיעים מכל העולם (כעשרה ספרי תורה בשנה).

הסיבה לקדושתם המיוחדת הינה משום שהם נכתבו על גבי קלף עם דיו כדין לשמה. איתם נכללים גם בתי התפילין של ראש, בשל האות ש' החקוקה עליהם.

דברי קלף הנפסלים או מתבלים טעונים על פי ההלכה קבורה מיוחדת, באופן שיהיה להם קיום מקסימלי ושמירה מפגעי הזמן לאורך ימים ושנים.

בתקופת חכמינו בגמרא טמנו את דברי הקלף בכדי חרס, ופתחיהם נאטמו בטיט.

בזמננו, החומר ממנו מיוצר הפלסטיק אינו חומר טבעי, ואינו בלה מחיידקים, ועל כן עמידותו לאורך זמן גבוהה בהרבה מכלי חרס. אולם בתעשיית הפלסטיק מזריקים לו חומר (בשם biodigradibi) על מנת לגרום לו לבלאי.

בהוראת פוסקי הדור אנו רוכשים מיכלי פלסטיק עמידים, אשר בתהליך יצורם לא הזורק החומר המבלה. דברי הקלף נטמנים בכדים, אשר פתחיהם נאטמים עם מכסה באמצעות סיליקון משובח.

בכל מתקני הגניזה קיים פתח מיוחד עבור הכנסת דברי סת"מ בתא נפרד מהגניזה הרגילה. ספרי תורה פסולים מביאים ישירות לעמותה בתאום.

קבורת הסת"מ מתבצעת אחת לכמה שנים, בחללים בלתי מנוצלים בבתי עלמין. חברות הקדישא בונות במעלה ההר קירות תמך בכדי לקבל חלקות ישרות לקבורה. תחתם מוטמנים כדי הקלף, ומכוסים בשכבות של יציקות בטון.

אין מניעה הלכתית ליעד את המקום שמעל לכל שימוש וצורך, כמו: חלקות קבורה, או סלילת כביש.