מיקום מתקנים

עד כה במשך 30 שנות פעילות הוצבו ברחבי הארץ למעלה מ-300 מתקנים, בפריסה ארצית ב-130 ערים וישובים. מתקנים אלו משרתים כל יהודי הדר בארץ ישראל ומעוניין לטפל בגניזה שברשותו בכבוד ולפי ההלכה.

באפשרותך לאתר את מתקן הגניזה הסמוך למקום מגוריך.

בני ברק

אלעד

אלעד

אביגיל

בית שמש

ירושלים

*חלק ממתקני הגניזה המופיעים ברשימה מפונים על ידי עמותות אחרות. המידע מוגש בתור שרות לציבור.

*חלק ממתקני הגניזה המופיעים ברשימה מפונים על ידי עמותות אחרות. המידע מוגש בתור שרות לציבור.

טעון גניזה?

במתקן הגניזה יש להניח רק מה שטעון גניזה. כל מה שלא טעון גניזה נשים באשפה או נעביר למיחזור.
כאן ניתן לבדוק איזה פריט טעון גניזה ואיזה לא. (הרשימה לפי הספר “גנזי הקודש” על הלכות גניזה וכבוד ספרים).

להלן הסבר על הדינים המופיעים:

“טעון גניזה” – יש להניח את הפריט במתקן הגניזה הקרוב.

“כד חרס” – הפריט טעון גניזה מיוחדת. יש להכניסו לתא המיועד לכך במתקן הגניזה. מלבד יריעות ספר תורה אותן יש להעביר בתאום מול משרד העמותה.

“לא בבזיון” – ניתן לזרוק את הפריט במקום הפקר שאינו מקום הילוך של בני אדם, או לשרפו.

“שאלת חכם” – יש לשאול רב. כמו כן ניתן לעיין במקור המופיע בהערות (מתוך הספר גנזי הקודש)

שם הפריט:

תשמיש קדושה

טעון גניזה

שם הפריט:

תשמיש דתשמיש קדושה

הערה:

לפרטים נוספים ראה בספר "גנזי הקודש" בפ"א סכ"א

שאלת חכם

שם הפריט:

תשמיש דתשמיש מצוה

אינו טעון גניזה

שם הפריט:

תשובות, בדברי תורה ללא משמעות (כגון: כן, לא)

אינו טעון גניזה

שם הפריט:

תשובות בדברי תורה שלא נכונות

אינו טעון גניזה

שאלות נפוצות

יש לך שאלה הלכתית? שאל את הרב!

השאלה נשלחה בהצלחה!

 תקבל תשובה מהרב בהקדם.

הודעתך התקבלה בהצלחה!

נשתדל לענות בהקדם!

הזדמנות נדירה!
קבורת ספרי תורה

בניגוד לגניזה הרגילה, אותה אנו קוברים מידי יום,
ספרי תורה, תפילין ומזוזות, הנצרכים לפי ההלכה היהודית קבורה מיוחדת נאספים ונשמרים עד להצטבר כמות ונקברים אחת לכמה שנים

כעת זו ההזדמנות שלכם!

היו שותפים לקבורה המיוחדת, אשר כתוב עליה שהיא סגולה גדולה לעורר רחמי שמים,

והכניסו את שמכם לתפילה במעמד מיוחד שיתקיים בעת הקבורה!