הסגולות שבנושא הגניזה

במקורות היהדות מופיעות סגולות רבות המושפעות על כל מי שדואג לכבוד התורה, כבוד דברי הקודש, וכבודם של שמות האלוקים.

להלן רשימת הסגולות כולל מקורות:

 • זוכה לכתרה של תורה (פלא יועץ)
 • מקרב את הגאולה (מנוחה וקדושה, יערות דבש דף ל"א ע"א, משנת חכמים למהר"ח חגיז עמ' ל')
 • ניצל מעניות ודלות (תומים חו"מ סי' כ"ז ושיח יצחק בביאור על חטא דחילול ד')
 • ניצל מגזרות קשות ומיתת ילדים רח"ל (משנת חכמים למהר"ם חגיז אות ר"ה, ושו"ת בעל צדיק סימן קמ"ג ב.)
 • ניצול מצרה ופחד (ספר חסידים תתקכ"ב)
 • ניצול מבזיונות (שבט מוסר פ"כ)
 • אין בנו יוצא לתרבות רעה (באור הלכה סי' פ"ג ד"ה אין)
 • הדפים והספרים שהכניס לגניזה מצטרפים למשקל הזכויות בבית דין של מעלה (ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע)
 • מיטיבים דינו ביום הדין של ראש השנה (ראשית חכמה שער היראה פרק טו')
 • סגולה גדולה לעורר רחמי שמים ובפרט בעת מגפה (ספר המטעמים בשם ספרים ישנים)
 • סגולה לעצירת גשמים (מנהגי ארץ ישראל עמוד ר"צ סוף הערה ז')

שיתוף:

עוד במדור זה:

גניזה בביזיון

לא עוד בזיון הקודש

עד לפני כמה עשרות שנים ענף הדפוס לא היה מפותח כלל. הספרים היו יקרי ערך ונשמרו היטב. הדפסים שונים דוגמת עיתונים, עלונים וחומר פרסומי כמעט

קבורת גניזה

גניזה – לא מה שחשבת

אם המילה "גניזה" מזכירה לך חומשים בלים וסידורים ישנים, כדאי לך לקרוא: גניזה – לא רק מה שחשבת. בשנים האחרונות נפוץ השימוש בציטוט דברי קודש בניירת,

הודעתך התקבלה בהצלחה!

נשתדל לענות בהקדם!

תודה על היותך שותף

הזדמנות נדירה!
קבורת ספרי תורה

בניגוד לגניזה הרגילה, אותה אנו קוברים מידי יום,
ספרי תורה, תפילין ומזוזות, הנצרכים לפי ההלכה היהודית קבורה מיוחדת נאספים ונשמרים עד להצטבר כמות ונקברים אחת לכמה שנים

כעת זו ההזדמנות שלכם!

היו שותפים לקבורה המיוחדת, אשר כתוב עליה שהיא סגולה גדולה לעורר רחמי שמים,

והכניסו את שמכם לתפילה במעמד מיוחד שיתקיים בעת הקבורה!

השאלה נשלחה בהצלחה!

 תקבל תשובה מהרב בהקדם.