הנני בזה להמליץ על עמותת גניזה כללית, שבראשה עומד הרב מזכה הרבים ר' אליעזר בונדהיים שליט"א.

לאור המצב הירוד של שמירת כתבי קודש שנתבלו וכו' לקחה עמותה זאת על עצמה את הפעילויות הרבות לתיקון כל זה, ולהעברתם לגניזה, כל דבר כדינו, את הדברים הטעונים גניזה.

ואפשר להגדיר עמותה זאת על כל משימותיה כשליחה של כל יראי ה' המצטערים על ביזויי כתבי קדש בראש כל חוצות.

וכמובן, שעלות עבודות קדש אלו מצריכות מימון כספי גדול אשר המקור היחיד הוא רק מתרומות הציבור הק', וראוי לכל אחד לזכות ולקחת חלק בזה.