גם אנוכי מבקש מאד על העניין הנ"ל והנני רואה בזה מצוה חשובה מאד.