כבוד ספרי התורה וכבוד ספרי הקודש, הלכה אשר כל ישראל מכבדים וזהירים בה, וכבר לימדונו חז"ל "כל שכותבין בהל לשון טעונים גניזה" (שבת קט"ו), וכן  נפסק בשו"ע יו"ד ס' רפ"ב: "אין זורקין כתבי הקודש ואפי' הלכות ואגדות".

זכינו לכמות הדפסים אשר מעולם לא היתה כמותם, דבר שהטיל מטלה כבדה על כל עיר ועיר משום שברכת ההדפסה גרמה לתקלה קשה כאשר משתפכים כתבי קודש בראש כל חוצות, ולפעמים, חלילה, אף לאשפתות.

לצערנו, בימינו ממחזרין את הניירות לשימוש חוזר, בפרט ספרי קודש שנדפסים בדרך כלל על נייר משובח ומבוקש למיחזור, ומשתמשים במיחזור בעיקר ליצור נייר טואלט וטישו, שהבזיון גדול לאין ערוך, ר"ל.

מצב חמור זה הביא קומץ של פעילים להקים את הגוף הנעלה אשר נקרא "גניזה כללית".

הגניזה הכללית מפעילה נקודות איסוף רבות בכל רחבי הארץ, כדי לאפשר לכל אדם לטפל בגניזה בכבוד הראוי לה, ומובילה את הגניזה לקבורה כדת וכהלכה במקום מרוכז ומורשה.
וב"ה ארגון "גניזה כללית" לקחו על עצמן ענין קדוש ונשגב זה, שלא מצאו להם גואל עד היום ומטפלים בגניזת כל ספרי הקודש ומשמשיהן בהתאם להלכה המבוארת בשו"ע, לכן ידינו תיכון עמם בברכת הצלחה בכל מעשי ידיהם, ובודאי שראויים הם לתודה ולהוקרה ע"י ציבור שומרי משמרת הקודש שידע להעריך את גודל פועלם.

בברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם.