הכבוד שרוחש עם ישראל לתורה, מתבטא גם בזהירות הנהוגה בכתבי קודש לבל יגיעו לידי בזיון.

והנה זכינו בימינו לכמויות כה עצומות של דברי קודש הנדפסים שמחוסר יכולת לנהוג בה כראוי, הינם מתגוללים בבזיון רחמנא ליצלן.

חומר העניין וחשיבותו המבואר בספרים הקדושים, וכבוד התורה המחולל עורר את עמותת "גניזה כללית" לדאוג לפתרון הגניזה, בהצבת מתקני איסוף גניזה ברחבי הארץ ובאיסוף הגניזה וקבורתה כדת וכדין.

על כן עלינו להחזיק טובה כפולה ומכופלת, לעוסקים במלאכת הקודש, הפועלים ללא לאות למען כבוד התורה שלא על מנת לקבל פרס – על יוזמתם הברוכה ועל פעלם החשוב.

ככל שהבעיה הולכת ומחריפה קיים צורך בהצבת עוד ועוד מתקנים, בד בבד עם דרישתם של מקומות ישוב רבים המבקשים גם הם להכלל בהסדר נאות של הצבת מתקני גניזה ופנויים לגניזה, לבל יתגוללו בביזיון.

כל מי שכבוד ד' ותורתו קרובים לליבו, יבוא ויסייע בידם להציב מתקני גניזה בכל מקום וישוב – כדי שכתבי הקודש ותשמישי הקדושה יאספו ויגיעו לקבורה וכובדת וכדת, שזהו צורך השעה והפתרון הנחוץ לבל יחולל כבוד שמים.