גמרא ר"ה יח: כשזכו ישראל להציל שטרות עם שם שמים מהאשפה עשאוהו יום טוב, ואף אנו נודה ונהלל את הרב אליעזר בן הרה"ג רבי ישראל בונדהיים שליט"א מנהל הגניזה הכללית, שמסר ממונו וכוחותיו עבור מצוה זו בכל פינות הארץ, והוא ממלא חובותינו, וזכה למצוה זאת, וראוי לתמיכה ועזר, וראוי להשתתף בממון שיוכל להמשיך ולפעול כי המצוה רבה מאוד כמו שהעידו ע"ז גדולי ישראל, וכל העוזר ומסייע יתברך בשפע ברכה ונחת.