ידוע ומפורסם פועלו של הרב אליעזר בונדהיים שליט"א אשר הקים את מפעל "הגניזה הכללית" מפעל זה נטל על שכמו לטפח את יחודו של עם ישראל אשר עובדת היותו עם הספר מתבטאת גם ביחס המיוד אשר נותן העם לספריו גם לאחר השימוש בהם. ספרי תורה ישנים וספרי תורה שנפסלו, תפילין ישנות, ושאר ספרי הקודש, יש חובה ע"פ ההלכה לנהוג בהם בכבוד ושלא יתגוללו ח"ו כדומן על פני האדמה.

עמותת "גניזה כללית" חרטה על דיגלה לנהוג בספרים ובתשמישי הקדושה באופן מכובד ויפה. לצורך כך, הקימו מפעל ארצי גדול אשר מקיף למעלה ממאה מתקני גניזה המפוזרים בכל רחבי הארץ, ובכך עיקר פעולתם. זוהי פעילות יחודית אשר נעשית שלא על מנת לקבל פרס, פעילות נאה המתאימה לעם ישראל – עם הספר.

באתי בשורות אלו להמליץ כי תסתייעו באמצעות העמותה הנ"ל לענין חשוב זה, ושלא נכשל ח"ו בנוהג של א בקדושה בשמות הקודש ובספרי הקודש. מן השמים יתברכו כל העוזרים והמסייעים למען מטרה נעלה זו.