בשמחה אציג לפני כבודו ולפני כל בעלי שאר רוח ונדיבי לב, את כבוד הרב הגאון רבי ישראל בונדהיים שליט"א, ובעיקר את מפעלו העצום והחיוני הלא הוא כל הנוגע לגניזת דברים שבקדושה הטעונים גניזה. אשר על זה יש להמליץ את הנאמר "חכם לב יקח מצוות".

כי מי אשר מבלעדיו נן דעתו וליבו לעסוק במצווה רבה זאת אשר יש בה כבוד התורה, כבוד שמים. ואשר נובעת מתוך יראת שמים צרופה בדרגותיה הנעלות.

מצוה רבה לעמוד לימינו של הרב הגאון רבי ישראל בונדהיים הנ"ל ולימין מפעלו הקדוש כדי לדאוג ליקרת קדשינו ותורתנו הקדושה.