בפעולות פשוטות כל אחד יכול למנוע מכתבי קודש להגיע לביזיון, וכך להפחית את כמויות הגניזה הנדפסות.

שימוש בציטוטי קודש בפרסומים השונים

אם נמנע מלהשתמש בציטוטי קודש (חלקי פסוקים, מאמרי חז"ל, תפילות והלכות) בפרסומי חול, הזמנות לשמחות, מכתבי תודה לתורמים, וכדו',  נציל בכך הרבה דברי קדושה מביזיון.משנה זהירות נדרשת ממפיקי עיתונים, מגזינים, ידיעונים, עלוני צדקה וכדו' ומכל העוסקים במלאכת הפרסום, להימנע מלערבב קודש עם חול, ואת המאמרים התורניים לכבדם ולפרסמם בקובץ נפרד. (ראה להלן קריאת גדולי ישראל בנידון).בספר 'גנזי הקודש' על הלכות גניזה וכבוד ספרים פרקים ט-י, מובאים האופנים בהם מותר להשתמש בציטוטי קודש בפרסומים השונים. בכל ספק ניתן לפנות לקבלת יעוץ למחבר הספר "גנזי הקודש" הרה"ג ר' יחזקאל פיינהנדלר שליט"א בדוא"ל: 7654712@gmail.com או לועד ההלכה לענייני גניזה טל' 02-6247814 או לגניזה כללית טל' 08-9740876.

7 שמות הקודש שאינם נמחקים בתמונות

לפני צילום או פרסום תמונות בהם מצויים אחד משבע שמות הקודש שאינם נמחקים, יש לדאוג לכסותם כדי ששמות הקודש לא יקלטו בתמונות ויגיעו לידי ביזיון. כגון: צילום אירועים בבתי כנסת בסמיכות לעמוד החזן, ארון הקודש ומודים דרבנן. וכן תמונות קברי צדיקים (רבי אלימלך מליז'נסעק), או רבנים מברכים מתוך סידור / ברכון. גרפיקאים/יות נא שימו לב!

מקומות ציבוריים

באולמי שמחות, מוסדות חינוך ובתי כנסת מצוי שאין עובדי הניקיון מודעים לקדושת הברכונים / הדפים / העלונים המצויים שם לרוב, והם משליכים אותם לאשפה! חובה קדושה היא למנות אחראי שיאסוף את כל הדברים הטעונים גניזה, לפני תחילת עבודות הניקיון!

אירועים ציבוריים

בכנסים ועצרות ציבור כמו: עצרות תפילה / מחאה, ימי הילולא של צדיקים (ל"ג בעומר במירון), ירחי כלה, סיום הש"ס וכדו', חובה קדושה להימנע מהפצת חומר תורני ובפרט לא עם שמות הקודש ככתבם, שלא תהיה מצווה הבאה בעבירה. במקרה וחולק חומר תורני, מצווה רבה להכריז ולעורר את  ציבור המשתתפים לקחת עימם את החומר, ולא להשאירו במקום האירוע, ולמנות אחראי לאוספם לפני תחילת עבודות הניקיון.

הדפסת וכריכת ספרי קודש

כמו בכל יצור, גם בתהליך ההדפסה והכריכה נפגמים ונותרים כמויות ענק של גליונות דפוס פגומים, ואף עודפים של ספרי קודש שלמים. שאריות אלו מבוקשים מאד בתעשיית מיחזור הנייר. היות ועיבוד הנייר הלבן קל וזול והתוצאה חומר גלם משובח ליצור נייר ביתי מתכלה (טואלט, טיטולים, טישו ומגבות נייר) רח"ל.

לאור זאת עוררו גדולי ישראל מכל החוגים כי חובה להדפיס ולכרוך אך ורק במקומות המפוקחים על ידי 'ועד ההלכה לענייני גניזה' 02-6247814.