גופים רבים ביניהם גופי ממשלה, ארגונים, מוסדות חינוך ובתי כנסת מפנים גניזה ישירות דרכנו.

להלן רשימה חלקית.

חורב

מלון רמדה

אוניברסיטת בר אילן

משרד הדתות